Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012

«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» . ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ
 ΔΡΑΣΗ» - ΔΡΑΣΗ 1.1 - ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΝΕΩΝ

   Η  ΑΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ Δ.Δ. ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ  ,   συμμετείχε    στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ», ΔΡΑΣΗ 1.1 , ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΝΕΩΝ  . 
    Το σχέδιο  υλοποιήθηκε   στις Σέρρες   από 08  Οκτωβρίου    2012  έως 15 Οκτωβρίου  2012   με την υποστήριξη και χρηματοδότηση    του Ινστιτούτου Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Προγραμμάτων Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» και του Eurodesk  – Δράση 1.1  - Ανταλλαγές Νέων. 

   Τίτλος του σχεδίου ανταλλαγής νέων είναι : «ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» .

    Οι νέοι της ομάδας μας που συμμετείχαν  στο πρόγραμμα ανταλλαγής συνεργάστηκαν  με ξένους φορείς  ,  οργανώσεις και με νέους από την  Ουγγαρία  , την Πολωνία και τη Βουλγαρία  σε θέματα που αφορούν την  προστασία του περιβάλλοντος . Το πρόγραμμα μας  περιλάμβανε  επαφές , ενέργειες και δράσεις οι οποίες  βοήθησαν  τους νέους όλων των φορέων  να αποκτήσουν οικολογική και περιβαλλοντική συνείδηση .  Μέσα από τις κατά τόπους επισκέψεις , παρατηρήσεις, έρευνες που  πραγματοποιούσαμε ,   εξετάζαμε  τα αποτελέσματα της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον,  προσπαθήσαμε  να αλλάξουμε συνήθειες ,   συμπεριφορά και να υιοθετήσουμε στάσεις για την προστασία της φύσης και του Περιβάλλοντος. Επιδίωξη μας ήταν   να καταλάβουν όλοι ότι πρέπει να διατηρούμε καθαρό το περιβάλλον . Η συμμετοχή των νέων στο πρόγραμμα , η γνωριμία τους και η ομαδική συνεργασία τους με άλλους νέους διαφορετικών χωρών   τους βοήθησαν  να αναλάβουν προσωπικές πρωτοβουλίες , να παρουσιάσουν τις ικανότητες τους , να προβάλλουν το έργο τους. Αυτά όλα σίγουρα ήταν μια θετική εξέλιξη στην προσωπικότητα τους .
    Κάποιες εργασίες  είχαν  σχέση με τη διαδικασία της ολοκλήρωσης στην ΕΕ, την  ταυτότητα του καθενός,  το σεβασμό και την ανοχή στη διαφορετικότητα.
    Επίσης οι κοινές  δράσεις  και οι προσωπικές επαφές όλων των νέων ενίσχυσαν  τους δεσμούς φιλίας μεταξύ τους , ανέπτυξαν  το πνεύμα συνεργασίας ,αλληλοκατανόησης με αποτέλεσμα να  εξαλειφθεί η καχυποψία και η ξενοφοβία επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο και τις προτεραιότητες του Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση».
   Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο το συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν .  
    Σαν υπεύθυνοι του προγράμματος ,  καταβάλουμε συνεχώς προσπάθειες  για  ανάληψη παρόμοιων πρωτοβουλιών και  συμμετοχή σε ανάλογα προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα στους νέους μας για  απόκτηση περαιτέρω επιμόρφωσης και εμπειριών . Youth Serres and save environment

Οι υπεύθυνοι υλοποίησης του προγράμματος
Βακάρτσης Γεώργιος
Σαββίδης Γεώργιος

 30/10/2012